Provisorische Änderungen der Öffnungszeiten / Coronavirus

Léif Clienten, wéinst der Entwécklung vum Coranavirus hu mir decidéiert, eis Sauna an eise Sport-Loisir Bereich präventiv zouzemaachen.

All Coursen a Gebuertsdeeg an der Schwemm sinn annuléiert. D’Schwemm bleift allerdéngs provisoresch fir de normale Besuch op bis zu engem maximum vun 100 Gäscht.

Dës Moossnamen si reng präventiv an goufen am Sënn vun ärer Gesondheet getraff. Si gëllen aktuell bis de 27. Mäerz 2020 inklusiv.

Chers clients, en raison du développement du Coranavirus, nous avons décidé de fermer préventivement notre espace sauna et notre département Sport-Loisir.

Tous les cours et anniversaires sont annulés dans la piscine. La piscine restera temporairement ouverte jusqu’à un maximum de 100 personnes.

Ces mesures sont purement préventives et ont été prises pour votre santé et sont actuellement valables jusqu’au 27 mars 2020 inclus.

Sehr geehrte Kunden, wegen der Entfaltung des Coranvirus haben wir entschieden vorbeugend unseren Saunabereich und unsere Sport-Loisir Abteilung zu schließen.

Im Schwimmbad werden alle Kurse und Geburtstage abgesagt. Der normale Betrieb im Schwimmbad bleibt vorläufig bis zu einem Maximum von 100 Gästen bestehen.

Diese Maßnahmen sind rein vorbeugend und wurden im Sinne Ihrer Gesundheit getroffen und gelten aktuell bis zum 27 März 2020 einschließlich.

 

Die Direktion