Schliessung bis zum 31.07.2020 einschliesslich / UPDATE vom 7.5.2020

UPDATE

Mir informéieren eis Clienten dass d’Schwemm a seng Annexen duerch de Cornavirus viraussichtlech bis zum 31.07.2020 (inclus) komplett waerten zou bleiwen. Wann d’Situatioun sech ännere sollt haale mir iech iwwert eisen Site www.schwemm.lu an iwwert eis Facebook-Seit ‘An der Schwemm’ um laafenden. Mir hoffen dir bleiwt bei gudder Gesondheet e freeën eis drop iech geschwënn nees zréck ze gesinn.

Nous informons notre clientèle que suite à la propagation du Coronavirus le Centre de Natation et ses annexes resteront probablement fermés jusqu’au 31.07.2020 (inclus). Nous vous informerons sur notre site www.schwemm.lu et sur notre page Facebook sur un éventuel changement de situation. Nous espérons que vous resterez en bonne santé et espèrent pouvoir vous accueillir de nouveau sous peu.

Wir informieren unsere Kunden, dass nach der Verbreitung des Coronavirus das Schwimmbad voraussichtlich bis zum 31.07.2020 (Einschließlich) geschlossen bleiben wird. Wir werden Sie über unsere Website www.schwemm.lu und auf unserer Facebook-Seite über eine mögliche Wiedereröffnung informieren. Wir hoffen Sie bleiben gesund und wünschen uns, Sie bald wieder begrüßen zu können.

Die Direktion