UPDATE 8.6.2020 / Sport-Loisir

UPDATE 8.6.2020 / Sport-Loisir.
Léiw Clienten,
Ab haut, dem Méinden 8. Juni 2020 kenn dir iech fir eisen reduzéierten Summerprogramm am Sport-Loisir umellen. De Programm dauert virleefeg emol 4 Wochen, all Cours wäert 1x d’Woch stattfannen. Mir fänken nächste Méinden, den 15. Juni domat un. Mir bidden Coursen an de Kategorien Muskeltraining, Ausdauer, Beweeglechkeet & Flexibilitéit an Rumpfstabilitéit & Koordinatioun un. De Cours vu 4 Seancen kascht 12€. Wieder Detailer fann dir op eisem Flyer.
Umeldungen huele mir just iwwer Telefon un (ënnert der Nummer 265 295 210). Am Laf vun der Woch verëffentlechen mir och nach eisen Sécherheets- an Hygièneskonzept un deen dir iech bei ärem Besuch hale musst.
Chers clients,
Nous allons reprendre les cours du sport-loisir avec un programme réduit dès lundi, le 15 juin 2020. Il est dès à présent possible de s’inscrire pour ces cours. Le programme court provisoirement sur 4 semaines avec une séance hebdomadaire. Les catégories que nous offrons portent sur un programme de renforcement musculaire, d’endurance, de mobilité & flexibilité et de core strength & coordination. Un cours de 4 séances est disponible pour 12€. Vous trouverez de plus amples informations sur notre affiche.
Les inscriptions se font exclusivement par téléphone (au numéro 265 295 210). En cours de semaine nous allons publier notre concept de sécurité de d’hygiène que vous devrez respecter en vous inscrivant.
Sehr geehrte Kunden,
Ab Montag, dem 15. Juni 2020, werden wir wieder Freizeitsportkurse mit einem reduzierten Programm anbieten. Es ist ab heute möglich, sich für diese Kurse anzumelden. Das Programm läuft vorübergehend über 4 Wochen und findet 1x wöchentlichen statt. Die Kategorien welche wir anbieten, beziehen sich auf ein Programm basierend auf Muskeltraining, Ausdauer, Beweglichkeit & Flexibilität sowie Rumpfstabilität & Koordination. Ein Kurs von 4 Einheiten kostet 12 €. Weitere Informationen finden Sie auf unserem Flyer.
Anmeldungen erfolgen ausschließlich telefonisch (unter der Nummer 265 295 210). Im Laufe dieser Woche werden wir unser Hygiene- und Sicherheitskonzept veröffentlichen, das Sie bei ihrem Besuch in unserem Sportzentrum beachten müssen.
 width=