Réouverture Janvier 2021 / Wiedereröffnung Januar 2021

LUX
 
Léiw Clienten,
 
Mir si frou iech matdeelen ze kënnen dass mir ab dem Méinden, dem 11. Januar 2021 eis Schwemm an de Sport-Loisir nees deelweis kënne fir iech opmaachen.
 
Schwemm: Eis Schwemm ass ausserhalb vun de Schoulstonnen wéi gewinnt fir iech op. Mir fueren – wei dir et scho vun eiser Leschter Reouverture kennt – nees mat Reservatiounen. Mir loossen maximal 3 Leit pro Bunn a 4 Leit pro Vestiaire zesummen eran. Et ass also wichteg dass dir är Plage am Viraus bucht. Rufft eis einfach um 265 295 210 a mir kënnen mat iech ären Openthalt bei eis plangen. WICHTEG: d’Reservatiounen sinn ab e Méinden, dem 11. Januar 2021 – 8.00 Auer uns méiglech a mir kënnen ëmmer maximal just 1 Woch am Viraus buchen.
 
Sport-Loisir: Och am Sport-Loisir kënne mir e reduzéierte Programm ubidden. An all Cours dierfen maximal 5 Leit zesummen Sport mam Trainer maachen. Och hei kenn dir ab e Méinden, dem 11. Januar 2021 um 265 295 210 är Plage buchen. Den Abonnement leeft dann bis de 4.4.2021 a kascht 90€. Dëse Abonnement erlaabt iech och fir innerhalb der selwechter Plage e puer mol d’Woch ze kommen. Och hei kënne mir awer just 1 Woch am Viraus buchen fir Jidderengem d’Chance ze ginn seng Plage ze fannen. Den Indoor-Cycling ass wéi gewinnt pro Séance ze bezuelen. Och hei ass eng Reservatioun iwwer Telefon néideg. 
 
Sauna: Leider kënne mir eis Sauna am Moment nach net opmaachen. Soubal sech dorun eppes ännert deele mir iech et op dësem Wee mat. 
 
Den Detail fann dir als Unhang vun dësem Message an op eisem Site: www.schwemm.lu
 
Mir wënschen iech alles Guddes an hoffen iech so séier wéi méiglech rëm kënne bei eis ze begréissen.
 
D’Ekipp aus der Schwemm
Programm Sport-Loisir:
D
 
Sehr geehrte Kunden,
 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab Montag, dem 11. Januar 2021, unser Schwimmbad und unser Sportfreizeitzentrum teilweise wieder für Sie öffnen können.
 
Schwimmbad: Unser Schwimmbad ist wie gewohnt außerhalb der Schulzeiten für unsere Kunden geöffnet. Wie Sie bereits aus unserer letzten Wiedereröffnung kennen ist eine Vorausbuchung nötig. Wir begrenzen die Zahl der Kunden auf maximal 3 Personen pro Bahn und 4 Personen pro Umkleide. Es ist daher wichtig, dass Sie Ihren Aufenthalt im Voraus buchen. Rufen Sie uns unter der Nummer 265 295 210 an und wir können Ihren Aufenthalt mit Ihnen planen. WICHTIG: Reservierungen sind ab Montag, 11.01.2021, 8.00 Uhr möglich. Wir können immer maximal 1 Woche im Voraus buchen.
 
Sport-Loisir: Wir können auch ein reduziertes Programm in der Sportfreizeit anbieten. In jedem Kurs dürfen maximal 5 Personen mit dem Trainer zusammen kommen. Sie können Ihren Aufenthalt auch ab Montag, den 11. Januar 2021 unter der Nummer 265 295 210 buchen. Das Abonnement läuft bis zum 4.4.2021 und kostet 90 €. Mit diesem Abonnement können Sie auch mehrmals pro Woche am zur selben Zeit kommen. Auch hier können wir nur 1 Woche im Voraus buchen. Indoor Cycling wird wie gewohnt pro Session bezahlt. Auch hier ist eine telefonische Reservierung erforderlich.
 
Sauna: Leider können wir unsere Sauna momentan nicht öffnen. Sobald sich etwas diesbezüglich ändert, werden wir Sie auf diesem Wege informieren.
 
Das Detail finden Sie als Anhang zu dieser Nachricht und auf unserer Website: www.schwemm.lu
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, Sie so bald wie möglich wieder begrüßen zu können.
 
Das Team aus dem Schwimmbad
Programm Sport-Loisir
 
FR
 
Chers clients,
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à partir du lundi 11 janvier 2021, nous pourrons rouvrir partiellement notre piscine et notre sport-loisir pour vous.
 
Piscine: Notre piscine est ouverte à nos clients comme d’habitude en dehors des heures de classe. Comme vous le savez déjà depuis notre dernière réouverture, une réservation à l’avance est nécessaire. Nous limitons le nombre de clients à un maximum de 3 personnes par couloir et 4 personnes par vestiaire. Il est donc important que vous réserviez votre séjour à l’avance. Appelez-nous au 265 295 210 et nous pouvons planifier votre séjour avec vous. IMPORTANT: Les réservations sont possibles à partir du lundi 11 janvier 2021, 8 h. Nous pouvons toujours réserver au maximum 1 semaine à l’avance.
 
Sport-Loisir: Nous pouvons également proposer un programme réduit de sport-loisir. Un maximum de 5 personnes peut se réunir avec le coach dans chaque cours. Vous pouvez également réserver votre séjour à partir du lundi 11 janvier 2021 sous le numéro 265 295 210. L’abonnement court jusqu’au 4 avril 2021 et coûte 90 €. Avec cet abonnement, vous pouvez venir plusieurs fois par semaine sur la même période. Nous ne pouvons réserver qu’une semaine à l’avance. Le cyclisme en salle est payé par séance comme d’habitude. Une réservation par téléphone est également requise pour cette activité.
 
Sauna: Malheureusement, nous ne pouvons pas ouvrir notre sauna pour le moment. Dès que quelque chose change à cet égard, nous vous en informerons sur cette même page.
 
Vous pouvez retrouver les détails en pièce jointe à ce message et sur notre site internet: www.schwemm.lu
 
Nous vous souhaitons le meilleur et espérons vous revoir dans les plus brefs délais.
 
L’équipe de la piscine
Programm Sport-Loisir