Label ‚Superdreckskëscht‘ 2022/2023

(L)
D’Schwemm Beetebuerg-Leideleng setzt sech fir en nohaltegen Ëmgang mat de Ressourcen an.
Eis Schwemm krut och fir d’Joer 2022/2023 de Label ‚Superdreckskëscht‘ fir eng transparent a propper Gestioun vun den Offäll.
Mir erënneren an dësem Zesummenhang och drun dass mir bei eisen Produiten déi mir verkafen sou vill wéi méiglech op biologesch a regional Produkter setzen.
(F)
Le centre de natation ‘An der Schwemm Beetebuerg-Leideleng’ s’engage pour une utilisation durable des ressources.
Ainsi, nous avons reçu de nouveau pour l’année 2022/2023, le label „Superdreckskëscht" pour une gestion transparente et propre des déchets.
Dans ce cadre, nous rappelons également que nous vendons au maximum des produits bio et régionaux.
(D)
Das Schwimmzentrum „An der Schwemm Beetebuerg-Leideleng“ setzt sich für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein.
Somit haben wir für das Jahr 2022/2023 erneut das „Superdreckskëscht“-Label für transparente und saubere Abfallwirtschaft erhalten.
In diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass wir möglichst Bio- und Regionalprodukte verkaufen.
 width=