Offiziell Matdeelung / Avis au public / Mitteilung

(L)

Ausseruerdentlech Schléissung

Léiw Clienten, eis Schwemm ass nächste Méinden, den 21. November 2022 tëscht 11.30 an 13.45 Auer ausnamsweis zou.

Mir hoffen dass dës Moossnam Iech keng Onannehmlechkeeten bereet.

D‘Direktioun

(F)

Fermeture exceptionnelle

Chers clients, notre piscine sera exceptionnellement fermé le lundi 21 novembre 2022 entre 11h30 et 13h45.

Nous espérons que cette mesure ne vous causera pas d’inconvénients.

La direction

(D)

Außergewöhnlicher Schließung

Sehr geehrte Kunden, unser Schwimmbad ist am Montag, den 21. November 2022 zwischen 11:30 und 13:45 Uhr ausnahmsweise geschlossen.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Maßnahme keine Unannehmlichkeiten bereitet.

Die Direktion